บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
Other Position
Visitors counter
154
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
25,000 - 45,000
1 อัตรา
6 เดือนที่แล้ว
Detail
Job Position : หัวหน้างาน
Age / Gender : 35 - 45 (ไม่ระบุเพศ)
Education :
ปริญญาตรี / คณะ บริหารธุรกิจ / สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Skill :
ไม่ระบุ
Certificate :
ไม่ระบุ
Employment type : พนักงานประจำแบบมีสัญญา
Experience : มากกว่า 3 ปี
Job Type : งานการผลิต / งานบริหารการผลิต

Job Description

สามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากร

สามารถวางแผนการสรรหา และสรรหาได้อย่างต่อเนื่อง

สามารถประชุมและนำเสนอผลการทำงานประจำเดือน

สามารถวางแผนการพัฒนาการฝึกอบรม


Qualification

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  สามาถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานได้

-สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

-มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล


Benefits
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช
Other benefits

Human Resources Department
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร

Tel. : 0827826185
็็Hr_bp@hsfc.co.th
www.hsfc.co.th
Online Map
SOP CORP(THAILAND) CO.,LTD.
121/34 อาคาร RS Tower ชั้น8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © sopthailand.com All Rights Reserved.