บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
Other Position
Visitors counter
86
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
20,000 - 30,000
3 อัตรา
6 เดือนที่แล้ว
Detail
Job Position : ระดับเจ้าหน้าที่
Age / Gender : 22 - 45 (ไม่ระบุเพศ)
Education :
ปริญญาตรี / คณะ ไม่ระบุ / สาขา ไม่ระบุ
Skill :
ไม่ระบุ
Certificate :
ไม่ระบุ
Employment type : พนักงานประจำแบบมีสัญญา
Experience : รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
Job Type : งานการผลิต / งานผลิตอื่นๆ

Job Description

รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดทำรายงานและดำเนินงานด้านดิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน


Qualification

-เพศ ชาย/หญิง

-มีมุษย์สัมพันธ์ดี

 


Benefits
Other benefits

Human Resources Department
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร

Tel. : 0827826185
้hr_bp@hsfc.co.th
www.hsfc.co.th
Online Map
SOP CORP(THAILAND) CO.,LTD.
121/34 อาคาร RS Tower ชั้น8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © sopthailand.com All Rights Reserved.